Barnevern

Vi bistår  i saker mot barnevernet. 

Vi bistår både foreldre og ungdom i saker der det er fattet akuttvedtak for plassering av barn utenfor hjemmet, og vi bistår i saker om omsorgsovertakelse.

Vårt mål er at flest mulig barn skal bo med foreldrene, og at hovedformålet til barneverntjenesten må være å sette inn hjelpetiltak i hjemmet dersom det er behov for det.


Det er vår erfaring at barneverntjenesten ofte foretar omsorgsovertakelse uten at dette er nødvendig. Vårt mål er at barneverntjenesten ikke skal kunne fatte vedtak om omsorgsovertakelse uten at hjelpetiltak er forsøkt.

Hvis du kommer i kontakt med barnevernet anbefaler vi at du kontakter advokat så snart som mulig for å få råd og veiledning i forbindelse med prosessen videre. 

Dersom det er startet undersøkelsessak i familien din har du ikke krav på gratis advokatbistand. Vi harforståelse for at dette kan bli dyrt for noen og tilbyr derfor gratis og effektiv rådgivning i undersøkelsessaker hver torsdag mellom kl. 16.00 og 21.00 på vårt kontor i Oslo. Ta kontakt for å bestille tid.

                        Barnefordeling             Barnebortføring

Når et barn ulovlig tas ut av landet i strid med foreldreansvaret til gjenværende forelder, eller et  barn blir ulovlig tilbakeholdt etter et lovlig opphold i utlandet så er dette barnebortføring
 
Reglene for barnebortføring og tilbakeholdelse er de samme, og begrepet «barnebortføring» omfatter begge forhold. Når en forelder holder et fellesbarn fra å bruke besøksrett, men begge foreldre bor i samme land, kan dette kalles bortføring dersom barnets adresse holdes skjult uten skjellig grunn av den av foreldrene som har barnet .