ADVOKATFIRMAET
Borge & Barth-Hofstad DA


Strafferett

Våre strafferettsadvokater har spisskompetanse i så vel ordinære straffesaker og i økonomiske straffesaker. 

Vi bistår også i saker der du er fornærmet, som bistandsadvokat.

Barnerett

Våre barnerettsadvokater har spisskompetanse innen barnerett. Vi bistår deg i saker mot barnevernet og i saker om barnefordeling. 

I barnevernssaker bistår vi kun den private part, aldri barneverntjenesten. 

 

Menneskerettigheter

Menneskerettigheter er grunnleggende rettigheter som skal gjelde for alle mennesker i et samfunn. Uavhengig av kjønn, alder, religion, og nasjonalitet.

Vår viktigste jobb som advokater, er å være tilstede og sørge for at den alminnelige mann, kvinne, og familiers rettigheter i møtet med det offentlige rettsapparatet, inkludert politiet og barneverntjenesten blir ivaretatt. Vi tror at vår uavbrutte tilstedeværelse og innsats skal hindre brudd på menneskerettigheter.

Vi ønsker med vår tilstedeværelse å kontrollere det offentlige rettsapparatets bruk av makt mot mennesker. Dette anser vi som den viktigste rettssikkerhets-garantien i et samfunn.Gratis vurdering av din sak.

Vi gir deg en gratis vurdering av din sak. Ta kontakt for å avtale et møte hvor vi gjennomgår saken din og ser på alternative løsninger og strategier.


Bistand i Norge og i Sverige.

Vi bistår klienter over hele landet, i saker etter straffeloven, og etter barne- og barnevernloven. 
I straffesaker bistår vi også klienter i Sverige.  Gratis vurdering av din barnevernssak.

Vi gir deg gratis rettsråd i saker etter barnevernloven, når du ikke har krav på fri rettshjelp. Hver torsdag mellom kl. 16.00 - 21.00. Ta kontakt for å avtale møte.