Menneskene

Tom Barth-Hofstad
Advokat-Partner


Barth-Hofstad har spesialisert seg innen strafferett og har omfattende prosedyreerfaring  både i ordinære straffesaker og i økonomiske straffesaker.

 Barth-Hofstad har prosedert flere saker for svenske domstoler og påtar seg forsvareroppdrag der på lik linje som svenske forsvarsadvokater.

Barth-Hofstad gjør sitt ytterste for å oppnå best mulig resultat i alle saker hvor han bistår som forsvarer eller bistandsadvokat.

For Barth-Hofstad er det viktig å ivareta sine klinter gjennom hele prosessen fra den innledende kontakt med rettsvesenet til saken blir henlagt eller til hovedforhandling er avsluttet.
Linn Anett Borge Doornich

Advokat-partner

Doornich har speisealisert seg innen barnerett. Hun jobber både med barnefordeling og barnevern. I barenvernsaker representerer hun alltid den private part. 

Doornich er engasjert og opptatt av at rettssikkerheten til  foreldre  og ungdom i barnevernsaker ivaretas og legger stor vekt på å ivareta alle sine klinter, uansett sak og alvorlighetsgrad. For Doornich er det svært viktig å se helheten i klientens sak for så å legge en strategi for hvordan man skal oppnå best mulig resultat.  

Doornich har omfattende prosedyreerfaring i straffesaker og i sivile saker, blandt annet fra norges største sedelighetssak. 
Sara Marie Endresson

Advokatfullmektig

Sara  avsluttet studiene sine i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo våren 2017. Hun spesialiserte seg i utlendingsrett og strafferett og skrev masteroppgave med tittelen "Utenlandske forvaringsdømte med utvisningsvedtak - påvirker utvisningsvedtaket forvaringssaken?". 

Sara har variert og omfattende arbeidserfaring fra både offentlig og privat sektor. Hun har arbeidet som juridisk rådgiver og rettspolitisk koordinator i JURK - Juridisk rådgivning for kvinner, der hun spesialiserte seg i straff, straffegjennomføring og gjeldsrett. Etter arbeidet i JURK arbeidet hun som ekstrabetjent ved Ila fengsel og forvaringsanstalt i to år.  Utover dette har hun erfaring med å jobbe internasjonalt, både i Egypt med menneskerettigheter og i Colombia der hun jobbet for Norges Røde Kors og Colombiansk Røde Kors med ofre for den interne konflikten og i lokale fengsler. Videre har hun arbeidet som frivillig i prosjekter som motvirker menneskehandel for Oslo Røde Kors samt i Juristforeningen. 
Kine Lernæs Bergmann

Advokatfullmektig

Kine  avsluttet studiene sine i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo våren 2017.  

Under studiet var Kine ansatt hos Jushjelpa Midt-Norge, der hun var ansatt som teamleder for arv -og familierettsteamet. . 
                                        Vi tar saken  - liten som stor